Làm chủ WordPress chuyên nghiệp

Đăng ký hoặc Login nếu bạn là Members!

Khóa học Pro WordPress Master cung cấp toàn bộ các Chuyên đề WordPress chuyên nghiệp và những Case Study Thiết kế Web WordPress thực tế.

Kèm với đó là cung cấp cho người học Thư viện WordPress . . .

Bạn cần đăng ký thành viên (hoặc login nếu đã là thành viên) để Xem nội dung này!

Hãy đăng nhập tại mục MEMBERS hoặc đăng ký Membership tại đây!

(*) Nếu đã là Member nhưng vẫn hiện thông báo này sau khi login, bạn hãy xóa cache trình duyệt rồi thử lại (Ctrl + Shift + Delete).

Khóa học Materials

Thư viện WordPress bản quyền - Pro WP Store

Nội dung Khóa học

Các chuyên đề Status
1

Chapter 1 - Các bước chuẩn bị Xây dựng Website WordPress

2

Chapter 2 – Tối ưu Hosting cPanel cho WordPress

3

Chapter 3 – Tổng quan về WordPress

4

Chapter 4 – Cài đặt WordPress – Themes & Plugins

5

Chuyên đề Làm chủ WordPress Dashboard

6

Chuyên đề Bảo mật Website WordPress

7

Chuyên đề Backup - Clone & Migrate Website WordPress

8

Chuyên đề SEO Website WordPress

9

Chuyên đề Tăng tốc Website WordPress

10

Case Study A - Starter Web

11

Case Study B - Xây dựng Business Websites

12

Case Study C - Xây dựng shop bán hàng

Scroll to Top