Làm chủ WordPress chuyên nghiệp

Bạn cần đăng ký thành viên (hoặc login nếu đã là thành viên) để Xem nội dung này!

Hãy đăng nhập tại mục MEMBERS hoặc đăng ký Membership tại đây!

Nội dung Khóa học

Các chuyên đề Status
1

Chapter 1 - Các bước chuẩn bị Xây dựng Website WordPress

2

Chapter 2 – Tối ưu Hosting cPanel cho WordPress

3

Chapter 3 – Tổng quan về WordPress

4

Chapter 4 – Cài đặt WordPress – Themes & Plugins

5

Chuyên đề Làm chủ WordPress Dashboard

6

Chuyên đề Bảo mật Website WordPress

7

Chuyên đề Backup - Clone & Migrate Website WordPress

8

Chuyên đề SEO Website WordPress

9

Chuyên đề Tăng tốc Website WordPress

10

Case Study A - Starter Web

11

Case Study B - Xây dựng Business Websites

12

Case Study C - Xây dựng shop bán hàng

Scroll to Top