VIP MEMBERSHIP 2021 ...

Khóa học Pro WordPress Master + Thư viện Theme & Plugins bản quyền là Bundle hoàn hảo cho Thiết kế Web WordPress chuyên nghiệp.

Nhận thông tin tư vấn

All in One Bundle

Khóa học Pro WP Master + Thư viện WP Bản quyền

150+ Topics

Với 12 chuyền đề và hơn 150 topics từng bước một từ cơ bản đến chuyên sâu.

Premium Resources

Toàn bộ các Themes & Plugins bản quyền tốt nhất đều free cho members.

Update Skills

Nội dung luôn topics & case studies được nâng cấp & bổ sung liên tục.

(* 2021 coming) VIP Membership 2021 sắp mở cho members mới trong 2 tuần: 3 khóa học mới & chương trình Specials hỗ trợ Members kiến tiền Online ngay từ khi bắt đầu làm xây dựng blog!

Bạn sẽ học gì?

How to Start a Website WordPress.

Kiến thức cần có để chuẩn bị Xây dựng một dự án Website chuyên nghiệp: Hosting - Domain - DNS & CDN. How it works?
Chúng ta cũng tìm hiểu những thành phần của Website WordPress, cách WordPress hoạt động.

WordPress A-Z

Bạn sẽ tìm hiểu toàn bộ những thứ quan trọng nhất trong WordPress - Themes & Plugins?
Sau đó Tiến hành Cài đặt WordPress, Theme & Plugins và nắm bắt toàn bộ cách sử dụng WordPress Dashboard để làm chủ các tính năng & sử dụng chúng hiệu quả nhất!

Chuyên đề WP chuyên nghiệp

Gồm 4 chuyên đề nâng cao SEO - Bảo mật & Backup - Tăng tốc WP với hàng chục Topics chuyên sâu.
Và không thể thiếu các bài hướng dẫn thực hành bằng các plugins bản quyền tốt nhất trong mỗi lĩnh vực, bạn được sử dụng các plugin này hoàn toàn miễn phí từ WP Store.

Case Study thực tế

Case Study là các bài mini series hướng dẫn thực tế quá tình xây dựng các loại Website phổ biến autority blog, web kinh doanh & bán hàng.
Toàn bộ các themes & plugins bản quyền trong các case study bạn được cung cấp free từ WP Store - Thư viện WP Bản quyền số 1 cho Thiết kế Web WordPress.

+ Pro WordPress Store

Thư viện Themes & Plugins bản quyền duy nhất mà bạn cần để xây dựng đủ mọi loại dự án Website WordPress.

Scroll to Top